อยากเป็น Designer ควรเลือกเรียนอะไรดี ?

19 พฤษภาคม 2564

เจาะลึกอาชีพ  สาวฮอต จอง สา-ฮา StartUp

"Designer" อยากเป็นสาวเลิศแบบนี้ ต้องเรียนอะไร 

 

tcas 65

 

3 คุณสมบัติของ Designer

1.ความคิดสร้างสรรค์

2.ค้นคว้าอยู่เสมอ

3.ตามเทรนด์งานอยู่ตลอดเวลา

 

ต้องเรียน "คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์" 

มาเช็กกัน ม.ไหน เปิดรับ และต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง ?

 

จากเกณฑ์ Admission 1 ใน TCAS64 รอบ 3

- จุฬาฯ ต้องสอบ วิชาสามัญ คณิต 1, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา

- มศว ต้องสอบ GAT, PAT1, PAT2, วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1

- ม.เกษตร ต้องสอบ GAT, PAT1, PAT2, O-NET ภาษาอังกฤษ

- ม.ธรรมศาสตร์ ต้องสอบ GAT, PAT1, PAT2, O-NET ภาษาอังกฤษ

สมัครสอบ