สมัครแล้ว
อัปเดต 23 ก.พ. 2567 เวลา 19.13 น.
9,847
ผู้สมัครล่าสุด
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.13 น.
ผู้สมัครสอบใหม่
(สอบออนไลน์ผ่านระแบบคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสมัครสอบ
TCAS’67 ให้นักเรียนฟรี !
เข้าสอบ
เข้าสอบห้องสอบ TCAS’67 !
ดูเฉลยวีดีโอ
แนวข้อสอบ TCAS’67
Report
ประกาศผลสอบ PRETCAS
Download
ใบประกาศนียบัตร

ค่าสมัครสอบ

พิเศษ! เฉพาะ 100 คนแรก ภายในเดือนนี้เท่านั้น

เข้ากลุ่มปิด คลังข้อสอบ PreTCAS Exclusive Content

รูปแบบที่ 1 : สอบฟรี
เหมาะกับทุกแผนการเรียน
0 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 11 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’67
  (สอบได้วิชาละ 1 ครั้ง)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’67 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’67
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ
รูปแบบที่ 2 : สอบ Premium
เหมาะกับทุกแผนการเรียน
990 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 11 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’67
  (สอบซ้ำได้หลายรอบ ไม่จำกัด)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’67 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’67
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ
รูปแบบที่ 3 : สอบหมอ
แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์
1,290 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 12 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’67
  (ไม่จำกัดครั้งสอบ)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’67 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’67
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ

พิเศษ! (เฉพาะผู้สมัครก่อนและชำระเงิน 100 คนแรก)

เข้ากลุ่มปิดติว TCAS67 ฟรีตลอดทั้งปี พร้อมแจกฟรีแนวข้อสอบ TCAS66
สมัครชำระเงินแล้ว กดเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที

สนามสอบออนไลน์ ที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศ

ทดลองสอบเหมือนจริง TCAS'67 ก่อนใคร ทราบผลคะแนนสอบทันที

ห้องสอบออนไลน์ TGAT / TPAT
TGAT ความถนัดทั่วไป ออกข้อสอบโดย
TPAT1 วิชาเฉพาะแพทยศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
TPAT3 ความถนัดด้านวิทย์ เทคโน และวิศวกรรมฯ ออกข้อสอบโดย
TPAT5 ความถนัดด้านครุศาตร์-ศึกษาศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 สิงหาคม 2567
ห้องสอบออนไลน์ A-LEVEL
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกข้อสอบโดย
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ออกข้อสอบโดย
ภาษาไทย ออกข้อสอบโดย
ภาษาอังกฤษ ออกข้อสอบโดย
สังคมศึกษา ออกข้อสอบโดย
ฟิสิกส์ ออกข้อสอบโดย
เคมี ออกข้อสอบโดย
ชีววิทยา ออกข้อสอบโดย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 ธันวาคม 2567

ทำไมต้องสมัครสอบ PRETCAS’67

ด้วยประสบการณ์กว่า 6 ปีรุ่นพี่ร่วมสอบมากกว่า 1 แสนคน

ระบบสอบอันดับ 1 ของประเทศ
มีผู้เข้าสอบมากกว่า 300,000 คน
หลังสอบเสร็จทราบผลคะแนนสอบทันที
ค่าสถิตพื้นฐาน
จัดลำดับผลคะแนนกับผู้เข้าสอบ
แยกเป็นจังหวัด-ภูมิภาค-ประเทศ
Super Report
ใบรายงานผลคะแนนแบบเจาะลึก
จุดแข็ง-จุดอ่อน และเรื่องที่ควรปรับปรุง
ดาวน์โหลดข้อสอบ
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ทุกวิชา
พร้อมเฉลยเฉลยรายข้อ
ประกาศนียบัตร
ให้สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน
สามารถนำไปประกอบ Portfolio ได้
คอร์สเก็งข้อสอบ TCAS67
คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS67
พร้อมคลิปเฉลยวีดีโอรายข้อ (เรียนฟรี)

ตัวอย่างคอร์สเก็งแนวข้อสอบ PRETCAS

พิเศษ! (เฉพาะผู้สมัครก่อนและชำระเงิน 100 คนแรก)

เข้ากลุ่มปิดติว TCAS67 ฟรีตลอดทั้งปี พร้อมแจกฟรีแนวข้อสอบ TCAS66
สมัครชำระเงินแล้ว กดเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที

กำหนดการสอบ ออนไลน์

สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 สิงหาคม 2566
สอบ TGAT / TPAT 26 - 31 สิงหาคม 2566
ประกาศผลสอบ 9 กันยายน 2566
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 9 กันยายน 2566

สนามสอบที่ 2 : A-Level

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 ธันวาคม 2566
สอบ A-Level 25-31 ธันวาคม 2566
ประกาศผลสอบ 6 มกราคม 2567
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 6 มกราคม 2567

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 081-893-9535 หรือโทร 02 102 1000
สมัครสอบ