สมัครแล้ว
อัปเดต 13 ก.ค. 2567 เวลา 13.42 น.
1,567
ผู้สมัครล่าสุด
โรงเรียน
13 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.42 น.

สนามสอบเดียวในประเทศที่ให้ สอบฟรี!

ทดลองสอบเหมือนจริง TCAS68 ก่อนใคร ทราบผลคะแนนสอบทันที

สมัครได้ทั้ง เด็ก ม.ปลาย-เด็กซิ่ว
ทราบผลคะแนนสอบทันที
Super Report วิเคราะห์ผลคะแนนสอบ
ห้องสอบออนไลน์ สอบได้ทุกที่
ดาวน์โหลดข้อสอบได้
เฉลย! รูปแบบวีดีโอรายข้อ
ผู้สมัครสอบใหม่
(สอบออนไลน์ผ่านระแบบคอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสมัครสอบ
TCAS’68 ให้นักเรียนฟรี !
เข้าสอบ
เข้าสอบห้องสอบ TCAS’68 !
ดูเฉลยวีดีโอ
แนวข้อสอบ TCAS’67
Report
ประกาศผลสอบ PRETCAS
Download
ใบประกาศนียบัตร

ทำไมต้องสมัครสอบ PRETCAS’68

ด้วยประสบการณ์กว่า 6 ปีรุ่นพี่ร่วมสอบมากกว่า 1 แสนคน

ดาวน์โหลดข้อสอบ
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ทุกวิชา
พร้อมเฉลยเฉลยรายข้อ
ประกาศนียบัตร
ให้สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน
สามารถนำไปประกอบ Portfolio ได้
คอร์สเก็งข้อสอบ TCAS67
คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS67
พร้อมคลิปเฉลยวีดีโอรายข้อ (เรียนฟรี)
ระบบสอบอันดับ 1 ของประเทศ
มีผู้เข้าสอบมากกว่า 300,000 คน
หลังสอบเสร็จทราบผลคะแนนสอบทันที
ค่าสถิตพื้นฐาน
จัดลำดับผลคะแนนกับผู้เข้าสอบ
แยกเป็นจังหวัด-ภูมิภาค-ประเทศ
Super Report
ใบรายงานผลคะแนนแบบเจาะลึก
จุดแข็ง-จุดอ่อน และเรื่องที่ควรปรับปรุง

ค่าสมัครสอบ

พิเศษ! เฉพาะ 100 คนแรก ภายในเดือนนี้เท่านั้น

เข้ากลุ่มปิด คลังข้อสอบ PreTCAS Exclusive Content

รูปแบบที่ 1 : สอบฟรี
เหมาะกับทุกแผนการเรียน
0 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 11 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’68
  (สอบได้วิชาละ 1 ครั้ง)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’68 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’68
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ
รูปแบบที่ 2 : สอบ Premium
เหมาะกับทุกแผนการเรียน
990 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 11 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’68
  (สอบซ้ำได้หลายรอบ ไม่จำกัด)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’68 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’68
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ
รูปแบบที่ 3 : สอบหมอ
แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์
1,290 บาท
(สามารถสอบได้สูงสุด 12 วิชา)
 • สอบออนไลน์ PRETCAS’68
  (ไม่จำกัดครั้งสอบ)
  สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT
  สนามสอบที่ 2 : A-LEVEL
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข้อสอบ TCAS’68 (รายวิชา)
 • คอร์สเฉลยวีีดีโอรายข้อ
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • พิเศษ ! คอร์สเรียน
  แนวข้อสอบ TCAS’68
  (ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน)
 • Super Report
  รายงานผลคะแนนสอบ

กำหนดการสอบ ออนไลน์

สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 สิงหาคม 2567
สอบ TGAT / TPAT 26 - 31 สิงหาคม 2567
ประกาศผลสอบ 9 กันยายน 2567
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 9 กันยายน 2567

สนามสอบที่ 2 : A-Level

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
สอบ A-Level 21-27 ธันวาคม 2567
ประกาศผลสอบ 6 มกราคม 2568
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 6 มกราคม 2568

สนามสอบออนไลน์ ที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศ

ทดลองสอบเหมือนจริง TCAS'68 ก่อนใคร ทราบผลคะแนนสอบทันที

ห้องสอบออนไลน์ TGAT / TPAT
TGAT ความถนัดทั่วไป ออกข้อสอบโดย
TPAT1 วิชาเฉพาะแพทยศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
TPAT3 ความถนัดด้านวิทย์ เทคโน และวิศวกรรมฯ ออกข้อสอบโดย
TPAT5 ความถนัดด้านครุศาตร์-ศึกษาศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 สิงหาคม 2567
ห้องสอบออนไลน์ A-LEVEL
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกข้อสอบโดย
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ออกข้อสอบโดย
ภาษาไทย ออกข้อสอบโดย
ภาษาอังกฤษ ออกข้อสอบโดย
สังคมศึกษา ออกข้อสอบโดย
ฟิสิกส์ ออกข้อสอบโดย
เคมี ออกข้อสอบโดย
ชีววิทยา ออกข้อสอบโดย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 ธันวาคม 2567

ตัวอย่างคอร์สเก็งแนวข้อสอบ PRETCAS

โรงเรียนสนใจจัดสอบ PRETCAS’68

สอบเหมือนจริงในรูปแบบกระดาษ หรือ จัดสอบแบบใหม่! ห้องสอบออนไลน์

ได้รับ School Report

ภาพรวมของจุดแข็ง-จุดอ่อนนักเรียนทั้งโรงเรียน

กดดูตัวอย่าง

สนใจสมัครสอบรูปแบบโรงเรียน

จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
สมัครสอบ