พิเศษ! (เฉพาะผู้สมัครก่อนและชำระเงิน 100 คนแรก)

เข้ากลุ่มปิดติว TCAS67 ฟรีตลอดทั้งปี พร้อมแจกฟรีแนวข้อสอบ TCAS66
สมัครชำระเงินแล้ว กดเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที

สนามสอบออนไลน์ ที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศ

ทดลองสอบเหมือนจริง TCAS'67 ก่อนใคร ทราบผลคะแนนสอบทันที

ห้องสอบออนไลน์ TGAT / TPAT
TGAT ความถนัดทั่วไป ออกข้อสอบโดย
TPAT1 วิชาเฉพาะแพทยศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
TPAT3 ความถนัดด้านวิทย์ เทคโน และวิศวกรรมฯ ออกข้อสอบโดย
TPAT5 ความถนัดด้านครุศาตร์-ศึกษาศาสตร์ ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 สิงหาคม 2567
ห้องสอบออนไลน์ A-LEVEL
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกข้อสอบโดย
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ออกข้อสอบโดย
ภาษาไทย ออกข้อสอบโดย
ภาษาอังกฤษ ออกข้อสอบโดย
สังคมศึกษา ออกข้อสอบโดย
ฟิสิกส์ ออกข้อสอบโดย
เคมี ออกข้อสอบโดย
ชีววิทยา ออกข้อสอบโดย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ออกข้อสอบโดย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ออกข้อสอบโดย
จัดสอบ 25-31 ธันวาคม 2567

ทำไมต้องสมัครสอบ PRETCAS’67

ด้วยประสบการณ์กว่า 6 ปีรุ่นพี่ร่วมสอบมากกว่า 1 แสนคน

ระบบสอบอันดับ 1 ของประเทศ
มีผู้เข้าสอบมากกว่า 300,000 คน
หลังสอบเสร็จทราบผลคะแนนสอบทันที
ค่าสถิตพื้นฐาน
จัดลำดับผลคะแนนกับผู้เข้าสอบ
แยกเป็นจังหวัด-ภูมิภาค-ประเทศ
Super Report
ใบรายงานผลคะแนนแบบเจาะลึก
จุดแข็ง-จุดอ่อน และเรื่องที่ควรปรับปรุง
ดาวน์โหลดข้อสอบ
สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ทุกวิชา
พร้อมเฉลยเฉลยรายข้อ
ประกาศนียบัตร
ให้สำหรับผู้เข้าสอบทุกคน
สามารถนำไปประกอบ Portfolio ได้
คอร์สเก็งข้อสอบ TCAS67
คอร์สเก็งแนวข้อสอบ TCAS67
พร้อมคลิปเฉลยวีดีโอรายข้อ (เรียนฟรี)

ค่าสมัครสอบ

พิเศษ! เฉพาะ 100 คนแรก ภายในเดือนนี้เท่านั้น

เข้ากลุ่มปิด คลังข้อสอบ PreTCAS Exclusive Content

TGAT / TPAT3,5
รายวิชาละ
150.-
TPAT1
รวมทั้ง 3 พาร์ท
300.-
A-LEVEL
รายวิชาละ
120.-

พิเศษ! (เฉพาะผู้สมัครก่อนและชำระเงิน 100 คนแรก)

เข้ากลุ่มปิดติว TCAS67 ฟรีตลอดทั้งปี พร้อมแจกฟรีแนวข้อสอบ TCAS66
สมัครชำระเงินแล้ว กดเข้าร่วมกลุ่มได้ทันที

กำหนดการสอบ ออนไลน์

สนามสอบที่ 1 : TGAT / TPAT

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 สิงหาคม 2566
สอบ TGAT / TPAT 26 - 31 สิงหาคม 2566
ประกาศผลสอบ 9 กันยายน 2566
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 9 กันยายน 2566

สนามสอบที่ 2 : A-Level

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 24 ธันวาคม 2566
สอบ A-Level 25-31 ธันวาคม 2566
ประกาศผลสอบ 6 มกราคม 2567
ดูคอร์สเฉลยแบบละเอียด 6 มกราคม 2567

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 081-893-9535 หรือโทร 02 102 1000
สมัครสอบ