ขั้นตอนการค้นหาระเบียบการ TCAS

03 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการหาระเบียบการ

1.เข้าเว็บไซต์ที่ https://www.mytcas.com/

2.คลิกเลือก “รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS64” ที่มุมขวาบน

3.เลื่อนหามหาวิทยาลัยที่ต้องการค้นหา

4.คลิกเลือก เลข คือ รอบที่ ต้องการค้นหา

 

สมัครสอบ