สมัครแล้ว
อัปเดต 25 ก.ย. 2565 เวลา 01.41 น.
16,146
ผู้สมัครล่าสุด
กัมพลพิพัฒน์ จันทร์เสนา
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
25 กันยายน 2565 เวลา 01.41 น.
ผู้สมัครสอบใหม่
(สอบออนไลน์ผ่านระแบบคอมพิวเตอร์)
Pre-Order
หนังสือรวมแนวข้อสอบ TCAS’66
โรงเรียนสมัครสอบ
TCAS’66 ให้นักเรียนฟรี !
เข้าสอบ
เข้าสอบห้องสอบ TCAS’66 !
Report
ประกาศผลสอบ PRETCAS
Download
ใบประกาศนียบัตร
Video
วิดีโอเฉลยข้อสอบ

ขั้นตอนการค้นหาระเบียบการ TCAS

03 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการหาระเบียบการ

1.เข้าเว็บไซต์ที่ https://www.mytcas.com/

2.คลิกเลือก “รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS64” ที่มุมขวาบน

3.เลื่อนหามหาวิทยาลัยที่ต้องการค้นหา

4.คลิกเลือก เลข คือ รอบที่ ต้องการค้นหา

 

เนื้อหาอืนๆ

สมัครสอบ