รวมไว้ให้ครบ พร้อมบอก คะแนน ที่ต้องทำได้แต่ละวิชา วิเคราะห์ GATPAT 

17 พฤษภาคม 2564

รวมไว้ให้ครบ พร้อมบอก คะแนน ที่ต้องทำได้แต่ละวิชา วิเคราะห์ GATPAT ปีการศึกษา 2564

- เนื้อหาที่ออกสอบ

- เวลาในการทำข้อสอบ

- เวลาเฉลี่ยต่อข้อ

- Safe zone คะแนนสอบที่ต้องทำได้ เพื่อการเลือกคณะในรอบ 3

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

สมัครสอบ