เกรดเท่าไหร่ ถึงจะสมัคร มรภ.สวนสุนันทา ได้

14 พฤษภาคม 2564

เกรด 2.00 ขึ้นไป  ก็สามารถสมัคร TCAS64 รอบ 3

เกณฑ์ Admission 1 มรภ.สวนสุนันทา

tcas 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3iw3GYd

 

สมัครสอบ