ยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio (ไม่ได้สละสิทธิ์) เปลี่ยนใจทำอย่างไรได้บ้าง

13 กุมภาพันธ์ 2566


น้องต้องรู้ตัวเองเลยว่า น้องจะสมัครรอบ 2 Quota ไม่ได้ ระวังตกหลุม เพราะรอบโควตา น้องสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ตอนไปยื่นสมัครได้ปกติ แต่พอประกาศผล ต่อให้น้องติดก็ยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ (เพราะ ม. ไม่รู้ว่าเรายืนยันสิทธิ์ที่ไหนไปก่อนหน้านี้)

ให้สละสิทธิ์ในช่วงเวลารอบ Quota คือวันที่ 6 พ.ค. 66 เท่านั้น (ห้ามลืมเด็ดขาด ถ้าจะสมัครรอบถัดไป)


น้องจะสามารถสมัครรอบที่ 3 ได้ตามปกติ แต่ต้องบริหารสิทธิ์ให้ดีนะคะ เพราะถ้าน้องยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 อีกครั้ง จะไม่สามารถสละสิทธิ์เผื่อไปสมัครรอบที่ 4 ได้อีก

สมัครสอบ