ปฏิทิน (จำลอง) TCAS 65

13 พฤษภาคม 2564

น้อง ม.5 ต้องรู้  (จำลอง) ปฏิทิน TCAS 65

กับ 4 รอบ 4 รูปแบบ ไม่มีเกฑณ์ Admission 2 แล้ว 

tcas 65

ตามประกาศจาก ทปอ. ล่าสุด 20 ธ.ค. 63

การคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565

จะไม่มีเกณฑ์ Admission 2 และไม่มีสอบ O-NET

 

- รอบที่ 1 : Portfolio

รูปแบบการคัดเลือก : Portfolio

ใช้เกรด : 4-5 เทอม

 

- รอบที่ 2 : โควตา

รูปแบบการคัดเลือก : คะแนนสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

ใช้เกรด : 4-5 เทอม

 

- รอบที่ 3 : Admission

รูปแบบการคัดเลือก : คะแนนสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

ใช้เกรด : 6 เทอม

 

- รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ

รูปแบบการคัดเลือก : คะแนนสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

ใช้เกรด : 6 เทอม

สมัครสอบ