เช็กเลยใครอยากเข้า ม.เกษตร 

13 พฤษภาคม 2564

เช็กเลยใครอยากเข้า ม.เกษตร 

รวมค่าเทอม ครบทุกคณะ สาขา

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

ใครอยากเข้าคณะ ไหน สาขาใด อย่าลืม !

เช็กค่าเทอมกันด้วยนะคะ ^^

คณะเดียวกัน ต่างสาขา ค่าเทอมก็ต่างกันนะ

 

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยบูรณาศาสตร์

คณะเกษตร

คณะประมง

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

สมัครสอบ