เช็กเลยใครอยากเข้า ม.เชียงใหม่ 

13 พฤษภาคม 2564

เช็กเลยใครอยากเข้า ม.เชียงใหม่ 

รวมค่าเทอม ครบทุกคณะ สาขา

tcas 65

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

 

tcas 65

รวมไว้ให้แล้วที่โพสต์นี้ 

คณะแพทยศาสตร์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

คณะเทคนิคการแพทย์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

คณะสัตวแพทย์ : เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

คณะศึกษาศาสตร์ : ค่าเทอม 15,000 บาท

คณะวิจิตรศิลป์ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

คณะเกษตรศาสตร์ : ค่าเทอม 16,000 บาท

วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี : เริ่มต้นที่ 33,000 บาท

คณะสังคมศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

คณะบริกหารธุรกิจ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 16,000 บาท

คณะอุตสาหกรรมเกษตร : เริ่มต้นที่ 16,000 บาท

คณะเศรษฐศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 29,000 บาท

คณะการสื่อสารมวลชน : เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

คณะนิติศาสตร์ : ค่าเทอม 15,000 บาท

สมัครสอบ