ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TGAT ความถนัดทั่วไป ในการสอบ TCAS66

01 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างรูปแบบ กระดาษคำตอบวิชา TGAT

ปีนี้การฝนเลขชุดข้อสอบจะอยู่ในข้อ 0 (ได้ข้อสอบแล้วอย่าลืมฝนกันนะ)

สมัครสอบ