จำนวนรับของเกณฑ์ Admission 1 VS Admission 2

11 พฤษภาคม 2564

Dek64 ยังทันนะ เช็กก่อนเลือก 

จำนวนรับของเกณฑ์ Admission 1 VS Admission 2

มหาวิทยาลัยไหน จำนวนรับเกณฑ์ไหนมากกว่า

tcas 65

สรุป 4 ขั้นตอนสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 Admission

1. เลือกสาขา

2. ยืนยันการเลือกสาขาวิชา

3. จ่ายเงิน

4. พิมพ์ใบสมัคร dek64

 

รายละเอียด >> https://www.admissionpremium.com/content/6161

สมัครสอบ