รร.ปรีชานุศาสน์ ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนจัดสอบ PRETCAS ให้นักเรียน

04 กันยายน 2565

สิ่งที่โรงเรียนช่วยนักเรียนได้มากที่สุด คือ ช่วยให้นักเรียนพร้อมก่อนสอบจริง เพื่อมีคะแนนที่ดีที่สุดในการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย TCAS66 รอบ 1-4

ขอบคุณ รร.ปรีชานุศาสน์ ที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนข้อสอบใหม่ใน TCAS66 และร่วมจัดการสอบ PreTCAS.com ให้น้อง ๆ ก่อนสอบจริง ครบทั้ง 2 สนามสอบ TGAT / TPAT และ A-level

สมัครสอบ