เปรียบเทียบ สถิติการคัดเลือก TCAS64

03 พฤษภาคม 2564

เปรียบเทียบสถิติการคัดเลือก TCAS64 
ระหว่างเกณฑ์ Admission 1 VS Admission 2 

วิธีเลือก 10 อันดับ TCAS64 รอบ 3 อย่างฉลาด 
เกณฑ์ไหน เหมาะกับใคร ควรจัดอับดับอย่างไรดี ?

ใครควรเลือกเกณฑ์ Admission 1
- คะแนน GAT ดี
- คะแนน PAT ดีมาก
- คะแนน 9 วิชาสามัญ ดีมาก
- คะแนน O-NET ดี

ใครควรเลือกเกณฑ์ Admission 1
- คะแนน GAT ดีมาก
- คะแนน PAT ดี
- คะแนน O-NET ดีมาก

โดยน้อง ๆ ต้องดู จำนวนประกาศรับ และดูผลคะแนนสอบของน้อง เมื่อเทียบกับ คะแนนเฉลี่ยของเพื่อน ๆ ในปี’64 ถ้าคะแนนสอบเราเกิน หรือคาบเส้นคะแนนเฉลี่ย คะแนนฝั่งไหนดีกว่า เลือกไว้ลำดับแรก ๆ นะคะ

หรือดูคลิป การคัดเลือก TCAS’64 รอบที่ 3

การคำนวณคะแนน ได้ที่  shorturl.asia/yH1vK
กระบวนการคัดเลือก ได้ที่ shorturl.asia/7oRSk
 

สมัครสอบ