9 คณะยอดฮิต มศว เกณฑ์การคัดเลือก Admission 1 ใน TCAS64

30 เมษายน 2564

#Dek64 ใครอยากเข้า มศว เกณฑ์การคัดเลือก Admission 1 

ทั้ง 9 คณะฮอตฮิตที่มีผู้สมัครเยอะที่สุดในรอบพอร์ต ใน #TCAS64

 

 

ดาวน์โหลด ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/8520210428085016.pdf?fbclid=IwAR1MNA1lV1DspJxgke7my7SP4DaHZItqr5yAWPEIluj1QAkMUqjw-i6URGg

สมัครสอบ